Hulajnoga elektryczna zgodna z przepisami!?

Zdąbądź specjalny certyfikat potwierdzający legalność każdej hulajnogi marki TECHLIFE oraz VSETT!

legalna hulajnoga elektryczna 2022


O naszym certyfikacie legalnych 🛴hulajnóg elektrycznych

Każda hulajnoga elektryczna zakupiona za pośrednictwem naszych sklepów oraz sklepów partnerskich jest legalna i dopuszczona do jazdy. Nasza firma przygotowała specjalne certyfikaty potwierdzające zgodność hulajnogi z przepisami. Taki certyfikat można uzyskać do każdej hulajnogi.

  • Gwarancja legalności pojazdu w Polsce,
  • Certyfikat w wielkości kart bankomatowych,
  • Szybka wysyłka bezpośrednio do Twojego domu
  • Certyfikat jest wydawany do każdej hulajnogi marki TECHLIFE, VSETT

Marki biorące udział

Nasze marki

Nie masz jeszcze hulajnogi elektrycznej?

Zamów u nas hulajnogę elektryczną zgodną z przepisami!

Hulajnogi elektryczne TECHLIFE    Hulajnogi elektryczne VSETT

Zgłoś Swoją hulajnogę elektryczną do akcji

Wypełnij poprawnie formularz i dołącz dowód zakupu, a my naklejamy znaczek na kopertę i przesyłka leci do Ciebie.

Zdjęcie/skan dowodu zakupu
Zapisując się przekazujesz nam dane osobowe. Co z nimi robimy, jak długo trzymamy i jakie masz prawa? Wszystkie informacje zapisaliśmy w naszej polityce prywatności.

Nasz dział przygotował

Pełną analizę prawną

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.720 z dnia 2021.04.19) wprowadziła do polskich przepisów definicję hulajnogi elektrycznej, która brzmi:

hulajnoga elektryczna - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Jednocześnie w artykule 5 ust. 2 powyższej ustawy, ustawodawca wskazał, że hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r. mogą nie spełniać warunków technicznych określonych dla tych pojazdów w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wydanego właśnie na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.1877 z dnia 2021.10.18) określono szczegółowe wymagania jakie musi spełniać hulajnoga elektryczna, a to m.in.:
- długość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 1,4m
- szerokość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 0,9m
- masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg
- hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:

1) z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3) z boku - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

- powinna posiadać:
1) numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;
2) podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu, a ponadto w hulajnodze elektrycznej konstrukcja ma ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnić możliwość skutecznego hamowania.

Nasz shoowroom

Odwiedź nas!